často kladené otázky

1. Lze v typovém projektu HP90 upravovat dispozici nebo provádět změny?


Jakákoliv úprava příček nebo úprava půdorysu podstatně nabourá náš systém obchodní, projekční a především stavební činnost a je tedy spojena s vícenáklady, které Vám pomůže vyčíslit náš obchodní zástupce. Typový projekt HP90 je navržen, aby jej bylo možné umístit na jakýkoliv smysluplný pozemek. Vytvořili jsme 2 varianty půdorysů, kdy dispozice zůstává totožná, jen se mění umístění a velikosti oken. V základní ceně lze obě varianty zrcadlit jak po vertikální, tak po horizontální ose, případně otáčet dle libosti.


2. Přestože uvádíte, že je cena konečná, s jakými náklady bychom ještě měli počítat k plnohodnotnému bydlení?


I přesto, že je výstavba domu "na klíč", je třeba jej pro plnohodnotné bydlení dovybavit o:

- v interiéru: kuchyňská linka, nábytek, svítidla a jiné vybavení domácnosti. Pokud máte zájem o krb/kamna, tak komínem a topidlem (krbová vložka nebo kamna).
- v exteriéru: napojení domu na inženýrské sítě (dle individuální kalkulace), případné terénní úpravy, chodníčky, venkovní schody či jiné vedlejší stavby, popř. vícenáklady spojené s úpravou základové desky kvůli větší svažitosti terénu.
- co Vám může být nakázáno úřadem/úvěrující bankou, přestože to stavební normy výslovně nenařizují: hromosvod, retenční nádrž pro dešťovou vodu, speciální prvky pro nakládání s odpadními vodami (čistička odpadních vod, apod.).


3. Umožňujete investorům provést část stavby svépomocí nebo jinými subdodavateli?


Ano, vybrané práce si může investor provést svépomocí nebo jinými subdodavateli. Jedná se o finální povrchové úpravy (obklady, dlažby, podlahy, výmalba, interiérové dveře). Tzv. hrubou stavbu musíme provést celkově my, včetně našich materiálů a prvků, pro držení uvedených záruk.


4. Máme vyhlídnutý pozemek, ale nevíme, zda je pro HP90 vhodný, na co si máme před vlastní koupí dávat pozor?


V rámci servisu Vám náš obchodní zástupce pomůže s kontrolou základních parametrů pozemku. Mezi to nejzákladnější patří:

a) Ověření, zda vybraný pozemek je určen k zástavbě rodinnými domy typu HP90, tedy zjistit charakteristiku území v rámci územního plánu obce a regulativů platných pro budoucí výstavbu.
b) Rozměry pozemku: zejména uliční šířku, osazení domu na pozemku, vč. dodržení stanovených odstupů HP90 od okolních staveb/hranic pozemků.
c) Infrastrukturu: zda, v jaké fázi a v jakém stavu jsou k pozemku dovedeny inženýrské sítě a komunikace.
d) Rovinatost pozemku, která je důležitá pro stavbu i rozpočet.
e) Právní stránku koupě.
f) Pomoc s vyřízením úvěru pro koupi pozemku a dále výstavby HP90.


5. Jak probíhají platby za výstavbu?


Ve smlouvě o dílo (dále jen "SoD") jsou platby nastaveny zálohovým systémem, kdy je celá částka rozdělena na několik etap. Fakticky tedy platby vypadají následovně:

a) Záloha na projektovou dokumentaci a stavební ohlášku ve výši 50.000 Kč vč. DPH.
b) Po vydání právoplatné stavební ohlášky platba zálohy na základovou desku.
c) Po dokončení základové desky záloha na konstrukci a krov HP90.
d) Další zálohy stejným systémem jako bod c) dle dohody s investorem / úvěrující bankou.
e) Jako poslední klient platí zádržné, které je splatné až po protokolárním a bezvadném předání stavby = pojistka investora, že stavbu dokončíme v dohodnuté kvalitě a termínu.

Uvedený systém a znění SoD byla odlazeno s drtivou většinou bank působících na českém trhu, ale i tak není problém SoD po vzájemné dohodě upravit ke spokojenosti všech zúčastněných.


6. Lze HP90 postavit i ve zděné variantě?


HP DOMY, s.r.o. nestaví pouze dřevostavby, ale i zděné systémy. Bungalov HP90 tedy lze postavit i ve zděné variantě, nicméně v takovém případě ztrácí projekt ekonomický a termínový smysl. Pokud by tedy investor trval na zděné variantě, bude třeba počítat s částkou startující na 2.250.000 Kč v uvedeném standardu na klíč a vč. DPH, zmenšením užitné plochy domu (stěny zděného domu jsou silnější než u dřevostavby), snížením tepelného odporu stavby = zvýšením nákladů spojených s provozem domu, podstatně delší dobou výstavby, apod.


7. Jak dlouho bude celá výstavba trvat?


Konkretizování finální podoby Vašeho bungalovu HP90 včetně případných nadstandardů a požadavků spolu s podpisem SoD je možné zrealizovat během jednoho týdne. Projektová činnost a vyřízení stavební ohlášky pak v průměru trvá 2 měsíce s přihlédnutím ke složitosti jednání s úřady. Samotná výstavba domu ve standardní variantě dřevostavby by neměla přesáhnout 4 měsíce s přihlédnutím k aktuální vytíženosti našich stavebních čet.


8. Je možné vidět někde vzorový dům?


Naše firma v tuto chvíli neuvažuje nad výstavbou vzorových domů. Důvody jsou jednoduché: jakákoliv stavební firma dokáže (nebo by alespoň měla dokázat) postavit svůj vzorový dům perfektně. To ale nezaručuje investorovi, že stejnou kvalitu dodrží i při výstavbě jeho domu. Proto naše zájemce provádíme svými aktuálně realizovanými zakázkami = reálné domy reálných klientů, v reálné kvalitě a prostředí. Tím druhým zásadním bodem je, že při prohlídce vzorového domu nemá investor možnost vidět do konstrukce domu (z čeho je reálně postaven, co se skrývá pod malbou, obklady nebo podlahou) - 99 % našich klientů chce vidět celkově za co platí, tedy i konstrukci, krovy, apod. Naše firma se jako jedna z mála nestydí za jakoukoliv fázi výstavby – stavbu můžete vidět od prvního kopnutí do země, až po finální dokončení, stačí se dohodnout s obchodním zástupcem na termínu prohlídky.


9. Lze volit i jiné povrchové úpravy a lepší výbavu?


Pro HP90 jsme připravili kompletní prodejní knihu, která obsahuje nesčetné množství barev, dekorů a variant provedení, jak ve standardní, tak i nadstandardní variantě. Věříme, že jsme mysleli na vše tím pádem dokážeme uspokojit veškeré Vaše představy o finální verzi Vašeho nového domu HP90.


10. Na bydlení poměrně spěcháme, HP90 se nám líbí, co máme udělat pro to, abychom bydleli co nejdříve?


Vzhledem k tomu, že HP90 má jasné parametry jak konstrukční, tak výbavové, není problém řešit Vaše bydleni v podstatě obratem. Drtivá většina obchodů probíhá následovně:

1. Investor se rozhodne pro výstavbu domu HP90 s naší stavební firmou a následně si domlouvá schůzku s obchodním zástupcem.
2. Na schůzce je mu vysvětlen kompletní průběh výstavby, specifikace použitých materiálů a jsou mu nabídnuty možnosti standardního i nadstandardního vybavení domu.
3. Navštíví s obchodním zástupcem některou ze staveb, aby se podíval, z čeho a jak se jeho HP90 bude stavět.
4. Dodá podklady k jeho pozemku, případně se domluví s obchodním zástupcem na prohlídce pozemku, zda je vše připraveno, popř. jaké mohou investora čekat vícenáklady spojené s přípravou pozemku na stavbu.
5. Pokud je třeba, komunikuje s hypotečním specialistou ohledně vyřízení hypotéky.
6. Podepisuje SoD.