Dřevostavba na klíč

Základem dřevostavby je dřevěná konstrukce z KVH hranolú, kterou stavíme s nejvyšší precizností. Stavbavzhledem k šířce konstrukce šetří vnitřní prostor a zařazuje se mezi nízkoenergetické domy. Je velmipříjemným a útulným domovem, který přináší značnou úsporu nákladú na vytápění. Pevnost dřevostavby a jejívnější vzhled je od zděného domu k nerozeznání, což se týká i pohledu z interiéru.

•  Difúzně uzavřená konstrukce se nejčastěji využívá u nízkoenergetických a pasivních dřevostaveb. Používáse parozábrana, která má vysoký difúzní odpor a nepropustí vlhkost z vnitřního prostředí do konstrukce domu.

•  Na vyžádání je možné dúm postavit také s difúzně otevřenou konstrukcí.
Řez domu

Interaktivní řez obvodovou stěnou dřevostavby difuzně uzavřené, dřevostavby difuzně otevřené, skladba podlahy a skladba střechy.

Schéma domu + + + +

Skládaná střecha

Exteriér

 • Střešní krytina skládaná
 • Laťování 60x40mm, kontralatě 60x40mm
 • Pojistná hydroizolační vrstva (difůzní fólie)
 • Konstrukce dřevěného sbíjeného vazníku

provětrávaná mezera/půdní prostor

 • Tepelná izolace - minerální vata v tk, 300mm (3x100mm) uložená na SDK podhled a mezi dolní pásy vazníků
 • Nosná konstrukce podhledu - rošt z tenkostěnných ocelových, pozinkovaných profilů
 • Parozábrana
 • Podhled - sádrokartonové desky v tl. 12,5mm

Interiér

Podlaha na terénu

Interiér

 • Nášlapná vrstva
 • Tlumící vrstva (kročejová izolace x lepidlo pod podlahovou krytinou/dlažbou)
 • Podlahová deska - betonový potěr tl. 50mm.
 • El. topné kabely uložené před provedením podlahové desky.
 • Reflexní a separační fólie
 • Tepelná izolace - polystyren EPS tl. 2x50mm
 • Hydroizolace - modifikované asfaltové pásy
 • Základová železobetonová deska tl. 130mm, armovaná ocelovou sítí
 • Zhutněný štěrkový násyp

Původní zemina

Obvodová stěna - difuzně otevřená

Exteriér

 • Fasádní omítka prodyšná. Fasádní stěrkový tmel s vloženou armovací tkaninou
 • Tepelná izolace - fasádní minerální vata tl. 140mm
 • Deska Fermacell tl. 12,5mm
 • Dřevěná konstrukce vyplněný tepelnou izolací. Dřevěný profil KVH 160x60mm.
 • Tepelná izolace - minerální vata v roli, tl. 160mm
 • Parobrzda - OSB deska tl. 12mm
 • Deska Fermacell tl. 12,5mm
 • Výmalba

Interiér

Obvodová stěna - difuzně uzavřená

Exteriér

 • Fasádní omítka stočená silikonová. Fasádní stěrkový tmel s vloženou armovací tkaninou
 • Tepelná izolace - fasádní polystyren tl. 150mm
 • Deska Fermacell tl. 12,5mm
 • Dřevěná konstrukce vyplněný tepelnou izolací
 • Dřevěný profil KVH 160x60mm. Tepelná izolace - minerální vata v roli, tl. 160mm
 • Parozábrana
 • Předstěnový dřevěný hranol KVH 60x40mm
 • Deska Fermacell 12,5mm
 • Výmalba

InteriérSkladba obvodové stěny a konstrukce domu HP90

Stavba obvodového pláště domu je projektována ze samostatných, rychle montovatelných sendvičových stěn šířky 185 mm, které jsou vyrobeny z desek FERMACELL + dřevěné, sušené a hoblované nosné konstrukce z KVH hranolú 160x60 mm + vnitřní izolační vata 160 mm.

Vnější stěna je dále zateplena fasádním polystyrenem tl. 150 mm a zakončena fasádní omítkou WEBER – TERRANOVA.

Vnitřní dělící příčky: dřevěná konstrukce z KVH hranolú 100x60 mm, Fermacell 12,5 mm oboustranně. Vnitřní izolační vata 100 mm. Je protihluková a nepřenáší hluk jako zděná konstrukce.

Okna: 6komorová okna s trojskly.

Střecha je provedena z vazníkových elementú krytých střešní krytinou BRAMAC. Střecha je perfektně odvětraná a odizolovaná izolační vatou 300 mm.

Skladba podlahy: základová deska, hydroizolace, podlahový polystyren 2x50 mm, betonový potěr 50 mm, mirelon/lepidlo, finální podlaha.

Povrchové úpravy: Vnitřní stěny, stropy - výmalba (3x nátěr). Koupelna, WC - keramická dlažba + obklady. Zádveří - keramická dlažba. Ostatní místnosti - plovoucí podlaha.